جولای 3, 2021

زمین 480 متری

480  متر زمین 11 متر حاشیه خیابان 10 متری ملک شمالی سند تگ برگ مشاع   آدرس: شاندیز- امام رضا 23      
ژوئن 13, 2021

زمین 350 متری در شاندیز

موقعیت زمین: شاندیز 350 متر زمین ملک شمالی ساز آب و برق و گاز آدرس دقیق: بلوار شقایق، مجتمع ویلایی یاس
۴ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۰۹۱۵